T: 303.396.8880

 

WSPIERAJ NASZE BIZNESY:

sklepy spożywcze

restauracje, bary, catering

prawnicy

income tax, notary public, tłumacznia

nieruchomości

ubezpieczenia

lekarze, dentyści

zdrowie & spa

różne

 

 

POLONIA
NEW MEXICO


new_mexico_polonia

 

RAZEM UTAH

utah

 

PULASKI CLUB, ARIZONA

pulaski

 

POLONIA COLUMBUS, OHIO

ohio

 

 

 

Październikowe Wydanie

ZOBACZ POPRZEDNIE WYDANIA

POBIERZ PDF _ Październik 2017


POLSKI KLUB W DENVER ZAPRASZA

kabaret

koniec lata

 


 

Dyżur Konsularny

TOMASZ SKOTNICKI - KONSUL HONOROWY RP W KOLORADO

Uprzejmie informuję iż kolejna możliwość składania wniosków o odnowienie paszportów polskich i uzyskanie nowych dla dzieci urodzonych w USA
a posiadających przynajmniej jedno z rodziców z polskim obywatelstwem, odbędzie w czasie dorocznego Dyżuru Konsularnego w Kolorado. Dyżur
będzie miał miejsce w Klubie Polskim w Denver 3121 Alameda Avenue w dniach 18 i 19 (środa i czwartek) października 2017 roku. Dołożymy starań by tak jak w latach ubiegłych zapewniano na miejscu wykonywanie odpowiednich profesjonalnych zdjęć paszportowych.


Polecam zapoznać się ze szczegółową informacją dot. wymaganych doku mentów, opłat, na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles pod zakładką “Paszporty”. Aby dokonać koniecznego zapisu na dyżur w Denver (dzień i godzina) należy już na początku października podać swoje dane osobowe (imiona, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, numer PESEL ew. nr. posiadanego obecnie paszportu i date jego wydania) pod adres mailowy:

losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl

lub telefonicznie: 310 442- 8500 wew. 806, 803

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles: www.losangeles.msz.gov.pl


harcerze


POlonijny dzien dwujezycznosci 2017


Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!

muzeum

Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udało się pozyskać blisko 5500 obiektów dla Muzeum Historii Polski do Wśród eksponatów znalazły się przedmioty otrzymane przez darczyńców z kraju, jak i zagranicy – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji czy Niemiec.

Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski. Czekamy na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców i ich rodzin. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Zainteresowani jesteśmy również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami, meblami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

W inwentarzu muzealnym zarejestrowanych jest już blisko 22 tysiące muzealiów, a dzięki akcji „Małe wielkie historie” do Muzeum trafiło do tej pory łącznie prawie 5500 obiektów. Kolekcja MHP wzbogaciła się ponadto o ponad 180 cyfrowych kopii dokumentów, fotografii i nagrań audio. Dużą część darowizn stanowię książki, prasa oraz różnego rodzaju archiwalia i dokumenty: rękopisy, pisma urzędowe, dyplomy, legitymacje, broszury czy bilety. Wśród otrzymanych pamiątek znalazły się między innymi XIX-wieczna szafka pod lustro ze skrytką, w której przechowywano dokumenty Państwa Podziemnego w trakcie II wojny światowej, XVII-wieczny list króla Jana Kazimierza do chorążego inowrocławskiego Świętosława Wilgostowskiego z 1660 r., średniowieczne krzyżyki z XI-XIV w., cylinder z 1900 r. wraz z oryginalnym drewnianym opakowaniem, albumy ze zdjęciami rodzinnymi oraz zbiory fotografii dokumentujące różne wydarzenia polityczne w Polsce w latach 80., matryca i rama do sitodruku z tekstem przysięgi Solidarności Walczącej i krótką historią organizacji, a także kamienne tablice z kaplicy Domu Polskiego w Wiedniu związane z walką o niepodległość, powstałe w latach 1914-1920.

Muzeum weszło również w posiadanie zbioru kilkuset obiektów związanych z kilkoma rodzinami arystokracji polskiej XIX i XX w., przede wszystkim z Lubomirskimi, kolekcji zabawek, ubranek dla dzieci i drobnych przedmiotów z okresu II RP oraz zbiór materiałów (maszynopis i rękopisy) dotyczących działań wojennych na Północnym Mazowszu w sierpniu 1920 r. autorstwa rotmistrza Włodzimierza Kwapiszewskiego.

Otrzymane pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo. Każda taka propozycja zostanie rozpatrzona przez pracowników Muzeum.

W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik Muzeum osobiście pojawi się u darczyńcy w celu odebrania ofiarowanego przedmiotu.

Regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie” dostępny jest na stronie Muzeum Historii Polski – www.muzhp.pl


DFF2017

www.denverfilmfestival.denverfilm.org
dobra polska szkola